waterworld.com.pl

waterworld.com.pl

Zegluga

Zegluga

Zegluga

Żegluga jest to inaczej po prostu transport wodny. Stanowi charakterystyczny rodzaj sportu http://torby.pro/oferta/torby-biale-150-gm2/300-x-100-x-400-mm, ale też formy rekreacyjnej oraz transportu. W największym skrócie mówiąc jest to przemieszczanie się poprzez wykorzystanie statków oraz transport pasażerów a także ładunków. Żegluga istnieje w rozmaitych formach oraz mówi się o jej wielorakich wymiarach w tym przez wody śródlądowe oraz morskie. Stosowane są w niej specjalistyczne statki takie jak drobnicowce, masowce, kontenerowce, chemikaliowce czy tankowce.

– autor artykułu